Uudised

Rühmade lastevanemate koosolekud

LEPATRIINU rühma lastevanemate koosolek toimub 17. septembril kell 16.30

PIPI rühma lastevanemate koosolek 19. septembril kell 17.00

AABITSA-MÕMMI rühma lastevanemate koosolek toimub 19. septembril kell 17.00

KRÕLLI rühma lastevanemate koosolek toimub 25. septembril kell 16.30

SIPSIKU rühma lastevanemate koosolek toimub 26. septembril kell 16.30

KARU-PÄTU rühma lastevanemate koosolek toimub 30. septembril kell 16.15

SAJAJAGSE rühma lastevanemate koosolek toimub 2. oktoobril kell 16.30

Algas uus õppeaasta!

Toredat ja mängulist uut õppeaastat!

Tähistame uue õppeaasta algust 2. septembril muusikasaalis kell 10.00.

Aitäh Valgamaa tantsu- ja laulupeol esinejatele!

Aitäh Lepatriinu rühma meeskonnale, lastele ja lastevanematele Valgamaa tantsu- ja laulupeol lasteaed Buratino esindamise eest!

Tänu ja info- heategevuslik tulu!

10. mail toimunud koguperepeol laekus heategevuslikku tulu summas 568.97

Emadepäeva peo kulude katteks kasutati sellest summast 210.00 eurot (kostüümide laenutamine Paide Sookure lasteaiast, kostüümide laenutamisega seotud transport, osaline kostüümide juurde õmblemine Buratino lasteaiale).

Ülejäänud summa kasutamise otsustab lasteaia hoolekogu.

Suured tänud suurepärase koostöö eest, aitäh kõikidele toetajatele!

Teade suvisest valvelasteaiast

Sel suvel on valvelasteaiaks 1. - 31. juulini määratud Valga Lasteaed Buratino. Lapsevanemad, kes soovivad kasutada hooajalist lasteaiarühma kohta, esitavad lasteaia Buratino direktorile hiljemalt 31. maiks vastavasisulise kirjaliku avalduse (buratino@buratino.edu.ee).

NB! Buratino lasteaia personali töö tõhusama korraldamise huvides palume võimalusel nendel, kes soovivad juulis valvelasteaia kohta, esitada avaldused lasteaia direktorile 17. maiks (avaldused võib anda rühma õpetajate kätte või saata üldmeilile: buratino@buratino@edu.ee ).

 

Täname mõistava suhtumise eest

 

lasteaia töötajad