Uudised

Info suvekuude osalisest maksuvabastusest

Lapsevanemal on õigus taotleda kirjaliku avalduse alusel ajutist osalustasu vabastust siis, kui laps ei käi kalendriaasta jooksul lasteaias vähemalt kolm  järjestikust suvekuud (laps ei käi lasteaias juunis, juulis ja augustis). Äraolekul säilib lapsele lasteaias koht.

Osalustasust vabastamiseks palume esitada lapsevanemal lasteaia direktorile kirjalik avaldus hiljemalt 15.05.2021.a. Alus: Valga Vallavolikogu määrus nr 96 „Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine":  https://www.riigiteataja.ee/akt/405052020013

 

Lugupidamisega lasteaia juhtkond

 

Tunnustus

8. märtsil kuulutati välja meie lasteaia Aasta Töötaja. Kõikidel meie maja töötajatel oli võimalus esitada omapoolne kandidaat.

Tiitli pälvis 24 häälega Lepatriinu rühma õpetaja- abi Merle Vilt.

Palju õnne!

Teade rühmade ajutisest sulgemisest

Täiendatud info: Seoses töötaja positiivse Covid-19 testi tulemusega sulgeb Valga lasteaed Buratino ka Pöial- Liisi rühma. Esialgu jääb rühm suletuks kuni 15. veebruarini (k.a). Samuti jääb kuni 15. veebruarini (k.a.) isolatsiooni Sipsiku rühm.

 

Valga valla lasteaia Buratino töötaja positiivse koroonaviiruse Covid-19 testi tulemuse tõttu jääb alates esmaspäevast, 8. veebruarist suletuks lasteaia Sajajalgse rühm. Lasteaia ülejäänud rühmade töökorralduse osas muudatusi ei ole.

Rühma ajutise sulgemise otsus sündis koostöös Terviseameti, vallavalitsuse ja lasteaia juhtkonnaga, et vältida viiruse võimalikku edasist levikut. Esialgu kehtib kirjeldatud töökorraldus lasteaias kuni 15. veebruarini (k.a.). Edasiste otsuste tegemisel juhindutakse lähikontaktsete testitulemustest ning Terviseameti soovitustest.
Võimalikest viirusest tingitud muudatustest lasteaia töökorralduses teavitatakse laste vanemaid, samuti teavitab Valga Vallavalitsus avalikkust koheselt uue informatsiooni saamise korral.

Lasteaia Buratino direktori Merle Kaare sõnul võtab peredega ühendust Terviseamet, kes annab ka edasised juhised. „Loodetavasti läheb kõik hästi ja saame alates 16. veebruarist jätkata tavapärases rütmis. Oleme majas hoidnud sisemist liikumist minimaalsena ning vältinud
kontakte lasteaia rühmade vahel nii palju kui võimalik,“ loodab direktor, et reeglite järgimine on siiani abiks olnud.

Vajadusel saab lisainformatsiooni Valga Lasteaed Buratino direktorilt:
Merle Kaar telefon: 53 454 971; 76 41 775, e-post
buratino@buratino.edu.ee',this)">buratino@buratino.edu.ee.

Valga Vallavalitsus tuletab meelde, et viirusnähtudega avalikes
kohtades viibida ning haigeid lapsi kooli ja lasteaeda viia ei tohi.
Rahvarohketes kohtades on rangelt soovituslik kanda maski. Hoiame enda
ja teiste tervist!

Lugupeetud lapsevanemad ja külalised!

*Lasteaeda sisenedes palume kanda maski!

*Lasteaia siseruumides peame kinni 2 + 2 reeglist! Rühma koridoris ei viibi korraga rohkem kui kaks lapsevanemat.

 

Täname mõistva suhtumise ja koostöö eest!

 

Lugupidamisega

lasteaia töötajad