Uudised

Aitäh Valgamaa tantsu- ja laulupeol esinejatele!

Aitäh Lepatriinu rühma meeskonnale, lastele ja lastevanematele Valgamaa tantsu- ja laulupeol lasteaed Buratino esindamise eest!

Tänu ja info- heategevuslik tulu!

10. mail toimunud koguperepeol laekus heategevuslikku tulu summas 568.97

Emadepäeva peo kulude katteks kasutati sellest summast 210.00 eurot (kostüümide laenutamine Paide Sookure lasteaiast, kostüümide laenutamisega seotud transport, osaline kostüümide juurde õmblemine Buratino lasteaiale).

Ülejäänud summa kasutamise otsustab lasteaia hoolekogu.

Suured tänud suurepärase koostöö eest, aitäh kõikidele toetajatele!

Teade suvisest valvelasteaiast

Sel suvel on valvelasteaiaks 1. - 31. juulini määratud Valga Lasteaed Buratino. Lapsevanemad, kes soovivad kasutada hooajalist lasteaiarühma kohta, esitavad lasteaia Buratino direktorile hiljemalt 31. maiks vastavasisulise kirjaliku avalduse (buratino@buratino.edu.ee).

NB! Buratino lasteaia personali töö tõhusama korraldamise huvides palume võimalusel nendel, kes soovivad juulis valvelasteaia kohta, esitada avaldused lasteaia direktorile 17. maiks (avaldused võib anda rühma õpetajate kätte või saata üldmeilile: buratino@buratino@edu.ee ).

 

Täname mõistava suhtumise eest

 

lasteaia töötajad

Üleskutse seoses emadepäeva peoga

Austatud lapsevanemad!

Valga lasteaed Buratino hoolekogu teeb ettepaneku toetada 10. mail toimuvat emadepäevapidu „Hunt ja vasikas".

Lastele laenutatakse kostüüme Paide Sookure lasteaiast ja lasteaed peab iga kostüümi eest tasuma.

Seoses sellega paneme koostöös lasteaia töötajatega peopäeval kultuurikeskuse fuajeesse annetuskasti, kuhu lapsevanemad ja külalised saavad annetada.

NB! Iga väike toetus on oluline!

Ürituse toetamine on vabatahtlik!

Igat toetajat ootab väike üllatus!

 

Head koostööd soovides

hoolekogu liikmed ja lasteaia töötajad