Uudised

Hetkeinfo lasteaias seoses covid-19 viirusega

Hetkel on Buratino lasteaias Covid-19 positiivseid juhtumeid kolmes rühmas nii laste kui ka töötajate seas. Palun jälgige väga tähelepanelikult oma lapsi, iga väikese haigusnähu puhul jätke laps kindlasti koju ja pöörduge perearsti poole. Hoiame üksteist ja oleme väga tähelepanelikud!

 

 

Info laste jõulupeost

Austatud lapsevanemad!

Kahjuks ka sel aastal toimub jõulupidu ilma lapsevanemateta.

Laste jõulupidu toimub 17. detsembril kell 11.00 lasteaia õuealal. Sellest peost valmib video, mille Teile lingina edastame. Enne õues toimuvat jõulutralli teeme kaunistatud muusikasaalis rühmapildid. Rühmapildid seotakse jõulupeo videoga. Rühmade pilte teeme ajavahemikus 9.00-10.30.

Lugupidamisega

lasteaia töötajad

Uuendatud info lapsevanematele seoses covid-19 viiruse levikuga

Lähtudes HTM-i uuendatud juhistest lasteaedadele ja -hoidudele 2021/2022. õppeaasta sügisel ja Valga Lasteaed Buratino Covid-19 tõkestamise plaanist ning lasteaia kriisimeeskonna koosoleku otsustest anname teada järgmist:

 

  • Muusikatunnid ja liikumistunnid toimuvad ägedal viirusperioodil erigraafiku alusel, mille edastavad muusika- ja liikumisõpetaja
  • Jõulupeod toimuvad lapsevanemateta lasteaia õuealal 17. detsembri hommikupoolikul. Pidu filmitakse. Täpsema info jõulupeo toimumise kohta edastame Teile lähiajal
  • Lasteaeda ei tohi tuua haigusnähtudega lapsi
  • Haigusnähtudega lapsevanemad majja ei sisene
  • Lapsevanematel on rangelt soovituslik kanda maske
  • Lapsevanemad annavad lapsed üle rühma riietusruumis ja järgivad 2 + 2 reeglit
  • Kolmandad isikud saavad lasteaeda siseneda ainult eelneval kokkuleppel juhtkonnaga. Kokkuleppel peavad nad enne majja sisenemist tõendama vaktsineeritust või Covid-19  läbipõdemist
  • Suulised arenguvestlused lapsevanematega toimuvad veebipõhiselt või võimaluse korral lükatakse edasi
  • Kodust kaasavõetavad mänguasjad peavad olema pestavad ja puhtad

Alates 1. septembrist on Valga valla lasteaedades tasuta hommikusöök

Alates 1. septembrist hakati valla lasteaedades jagama tasuta hommikusööki, seega väheneb lapsevanema jaoks lasteaia arve hommikusöögi maksumuse võrra, suurusjärgus 7-15 eurot.

Valla maapiirkonna lasteaedades (Õru, Tsirguliina, Hargla, Lüllemäe) maksab hommikusöök 32 senti ja Valga linnas on maksumus lasteaedade toitlustaja leidmiseks korraldatud hanke järel 90 senti. Maapiirkonna lasteaedades on madalam toidukorra maksumus, kuna lasteaedadele valmistab toitu koolisöökla, mille personali- ja majandamiskulud on koolide eelarves. 

"Lasteaedade hommikusöögi vallaeelarve kanda võtmise eesmärk on vähendada laste kasvatamisega seotud kulutusi ja kindlustada igale lapsele tervislik hommikusöök.", ütles asevallavanem Meeli Tuubel. "Siiski paneme lapsevanematele südamele, et lasteaiale tuleb tasuta hommikusöögi soovist teada anda, et oleks võimalik õige kogus toitu valmistada", rõhutas Tuubel.

Valga linna lasteaedade uus toitlustaja alates 01.09 Gurmann OÜ. Valga Vallavalitsus ja hallatavad lasteaiad tänavad senist pikaaegset toitlustajat Gulina OÜ-d maitsvate toitude valmistamise eest. Uue toitlustaja leidmise hange oli vaja korraldada seetõttu, et senine leping toitlustajaga lõppes 31.08.2021.

Tasuta hommikusöögi programmi jaoks on valla eelarves arvestatud 33 000 euroga.