Uudised

Info juulikuu valvelasteaiast!

Juulis töötab meie lasteaias 5 valverühma: Pöial-Liisi, Karu-Pätu, Pipi, Sipsik ja Aabitsa-Mõmmi.

Valverühmade telefonide numbrid leiate lasteaia kodulehelt. Lasteaeda tulekust ja lasteaiast puudumisest teatage rühma telefoninumbrile.

Juhtkond töötab järgmise graafiku alusel:

01.07- 05.07 Merle Kaar, tel nr 53454971

08.07- 12.07 Tiiu Hain, tel nr 55590968

15.07- 19.07 Kati Tamm, tel nr 56950442

22.07- 26.07 Maike Allik, tel nr 5279688

29.07- 02.08 Leili Järve, tel nr 5235073

 

Lugupidamisega

lasteaia juhtkond

Aitäh Valgamaa tantsu- ja laulupeol esinejatele!

Aitäh Lepatriinu rühma meeskonnale, lastele ja lastevanematele Valgamaa tantsu- ja laulupeol lasteaed Buratino esindamise eest!

Tänu ja info- heategevuslik tulu!

10. mail toimunud koguperepeol laekus heategevuslikku tulu summas 568.97

Emadepäeva peo kulude katteks kasutati sellest summast 210.00 eurot (kostüümide laenutamine Paide Sookure lasteaiast, kostüümide laenutamisega seotud transport, osaline kostüümide juurde õmblemine Buratino lasteaiale).

Ülejäänud summa kasutamise otsustab lasteaia hoolekogu.

Suured tänud suurepärase koostöö eest, aitäh kõikidele toetajatele!

Teade suvisest valvelasteaiast

Sel suvel on valvelasteaiaks 1. - 31. juulini määratud Valga Lasteaed Buratino. Lapsevanemad, kes soovivad kasutada hooajalist lasteaiarühma kohta, esitavad lasteaia Buratino direktorile hiljemalt 31. maiks vastavasisulise kirjaliku avalduse (buratino@buratino.edu.ee).

NB! Buratino lasteaia personali töö tõhusama korraldamise huvides palume võimalusel nendel, kes soovivad juulis valvelasteaia kohta, esitada avaldused lasteaia direktorile 17. maiks (avaldused võib anda rühma õpetajate kätte või saata üldmeilile: buratino@buratino@edu.ee ).

 

Täname mõistava suhtumise eest

 

lasteaia töötajad