Uudised

Konkurss lasteaiaõpetaja ametikohtadele

Valga lasteaed Buratino kuulutab konkursi RÜHMAÕPETAJATE AMETIKOHTADELE 4,0 KOHTA

1.Uus avatav rühm 2,0 kohta. Kasuks tuleb keelekümblusrühmas töötamise kogemus

2.Sõimerühma õpetaja 1,0 kohta

3.Rühmaõpetaja 1,0 kohta lapsehoolduspuhkuse asendamise ajaks

Avaldus ja lühike enesetutvustus, CV ning ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 08.06.2022.a. aadressil Lai 6a, 68203 VALGA või buratino@buratino.edu.ee

Kontaktisik: Merle Kaar

Telefon: 53454971

 

Uus arengukava 2022-2024

Suuname 01.06-14.06 Valga Lasteaed Buratino arengukava avalikule arutelule. 15. juunil kell 11.00-12.00 toimub Valga Vallavalitsuse istungite ruumis avalik arutelu:

VALGA_LASTEAED_BURATINO_ARENGUKAVA_2022-2024.pdf

Tänu!

Heategevusliku annetusena kogunes koguperepeo läbiviimise kulude katteks lapsevanemate ja peo külaliste toel summa 573.83.

Aitäh kõikidele meie ürituse toetajatele!

 

Tänades

lasteaia meeskond

Info suvise valvelasteaia ja töökorralduse kohta
 

Juulis on Valga Lasteaed Buratino kollektiivpuhkuse tõttu suletud.

Valvelasteaiaks on 01.07-31.07 Valga Lasteaed Kaseke.

Lapsevanemad, kes soovivad kasutada suvise lasteaiarühma kohta, esitavad Valga Lasteaed Kaseke direktorile hiljemalt 15. maiks vastavasisulise kirjaliku avalduse.

 

NB! Lapsevanemad, kes ei too kolmel järjestikusel suvekuul 01.06-31.08 last lasteaeda, on vabastatud suvekuudel nii koha- kui õppemaksust.

Soovi korral esitada sellekohane avaldus oma rühma hiljemalt 23. maiks.

 

Lugupidamisega

Lasteaia töötajad

Alates 1. septembrist on Valga valla lasteaedades tasuta hommikusöök

Alates 1. septembrist hakati valla lasteaedades jagama tasuta hommikusööki, seega väheneb lapsevanema jaoks lasteaia arve hommikusöögi maksumuse võrra, suurusjärgus 7-15 eurot.

Valla maapiirkonna lasteaedades (Õru, Tsirguliina, Hargla, Lüllemäe) maksab hommikusöök 32 senti ja Valga linnas on maksumus lasteaedade toitlustaja leidmiseks korraldatud hanke järel 90 senti. Maapiirkonna lasteaedades on madalam toidukorra maksumus, kuna lasteaedadele valmistab toitu koolisöökla, mille personali- ja majandamiskulud on koolide eelarves. 

"Lasteaedade hommikusöögi vallaeelarve kanda võtmise eesmärk on vähendada laste kasvatamisega seotud kulutusi ja kindlustada igale lapsele tervislik hommikusöök.", ütles asevallavanem Meeli Tuubel. "Siiski paneme lapsevanematele südamele, et lasteaiale tuleb tasuta hommikusöögi soovist teada anda, et oleks võimalik õige kogus toitu valmistada", rõhutas Tuubel.

Valga linna lasteaedade uus toitlustaja alates 01.09 Gurmann OÜ. Valga Vallavalitsus ja hallatavad lasteaiad tänavad senist pikaaegset toitlustajat Gulina OÜ-d maitsvate toitude valmistamise eest. Uue toitlustaja leidmise hange oli vaja korraldada seetõttu, et senine leping toitlustajaga lõppes 31.08.2021.

Tasuta hommikusöögi programmi jaoks on valla eelarves arvestatud 33 000 euroga.