Uudised

Lugupeetud lapsevanemad ja külalised!

*Lasteaeda sisenedes palume kanda maski!

*Lasteaia siseruumides peame kinni 2 + 2 reeglist! Rühma koridoris ei viibi korraga rohkem kui kaks lapsevanemat.

 

Täname mõistva suhtumise ja koostöö eest!

 

Lugupidamisega

lasteaia töötajad

Valga lasteaed Buratino sulgeb ajutiselt ühe rühma

Valga lastead Buratino sulgeb ettevaatusabinõuna alates 26. novembri hommikust Sipsiku rühma. Esialgu kehtib otsus kuni 30. novembrini. Täiendavat informatsiooni jagatakse kõikidele asjasse puutuvatele töötajatele ja vanematele tööpäeva jooksul.

Kuigi võimalikust kontaktist on möödas kaheksa päeva, võis viirus siiski rühmas levida. Taaskord on tegemist ennetava abinõuga ning 25. novembri hilisõhtul saabunut teate alusel tegi lasteaia direktor koostöös vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistusega rühma sulgemise otsuse. Edasised juhised annab lasteaiale Terviseamet.

Teavitame avalikkust uue informatsiooni saamisel koheselt. Lisainformatsiooni saab lasteaia juhtkonnalt alates kella 7.00 hommikul.

Suunised seoses COVID- 19 levikuga

Lugupeetud lapsevanemad!

Lähtudes Valga Vallavalitsuse suunistest õppeasutustele ja Valga Lasteaed Buratino COVID-19 leviku tõkestamise plaanist (kinnitatud direktori kk nr 13/1-1) palume järgida alljärgnevaid juhiseid:

• Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. Kui laps on haige, siis on õpetajal õigus laps koju saata.
• Lasteaias toimub laste vastuvõtmine ja üleandmine pidades silmas järgmist:
-    Haigusnähtudega lapsevanem lasteaeda ei sisene
-    Maski kandmise osas palume järgida riiklike juhised, see puudutab esmajoones õppeasutustesse tulnud külalisi ja lapsevanemaid
-    Rühmade koridorides peame kinni 2+2 reeglist (üle kahe lapsevanema korraga laste riietusruumis ei viibi)
-    Teistesse rühmaruumidesse lapsevanemad viirusperioodil ei sisene

Täname mõistva suhtumise eest!

Lugupidamisega
lasteaia töötajad

Kiitus!

Aitäh laululapsed  Enola-Victoria Sepp ja Mirtel Pärnaku ning muusikaõpetaja Kati Tamm! Esindasite meie lasteaeda Valga Valla Laulukarussellil ja olite väga tublid!