Uudised

Suvise lasteaiarühma avamine

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõike 1 alusel, arvestades Hargla Kooli (reg-nr 14-1.1/1708), Lüllemäe Põhikooli (reg-nr 14-1.1/1712), Tsirguliina Kooli (reg-nr 14-1.2/1401), Valga Lasteaed Buratino (reg-nr 14-1.1/1938), Valga Lasteaed Kaseke (reg-nr 14-1.1/1399), Valga Lasteaed Walko (reg-nr 14-1.1/1408), Õru Lasteaed-Algkooli (reg-nr 14-1.1/1409) hoolekogude ettepanekutega, annab Valga Vallavalitsus korralduse (11.aprill 2023 nr 134):

1. Sulgeda töötajate kollektiivpuhkuste ajaks:

1.1. Hargla Kooli lasteaiarühm ajavahemikul 3. juuli 2023 kuni 30. juuli 2023;

1.2. Tsirguliina Kooli lasteaiarühmad ajavahemikul 3. juuli 2023 kuni 23. juuli 2023;

1.3. Valga Lasteaed Buratino ja Valga Lasteaed Kaseke lasteaiarühmad ajavahemikul 1. juuli 2023 kuni 31. juuli 2023;

1.4. Õru Lasteaed-Algkooli lasteaed ajavahemikul 26. juuni 2023 kuni 31. juuli 2023;

1.5. Lüllemäe Põhikooli Lüllemäe lasteaiarühmad ajavahemikul 1. juuli 2023 kuni 6. august 2023;

1.6. Lüllemäe Põhikooli Kaagjärve lasteaiarühm ajavahemikul 26. juuni 2023 kuni 6. august 2023.

2. Avada suvised lasteaiarühmad Valga valla lasteaialastele ajavahemikul 1. juuli 2023 kuni 31. juuli 2023 Valga Lasteaias Walko.

3. Lapsevanemad, kes soovivad kasutada suvise lasteaiarühma kohta, esitavad Valga Lasteaed Walko direktorile hiljemalt 15. maiks vastavasisulise kirjaliku avalduse.