Lasteaiamaks

 

Lapse puudumiste ning toidukordade märkimine toimub keskkonnas Arno:

https://piksel.ee/arno/valga/

 

NB! Lapsevanem märgib lapse toidukordadest puudumise eelneva päeva kella 10.00ks

 

TASUD:

Väljavõte Valga Vallavolikogu 23.11.2022 määrusest nr 29 „Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“:

§ 2 Osalustasu suurus Valga valla lasteaedades (1) Osalustasu ühe lapse kohta Valga valla lasteaedades on 3% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus. (2) Osalustasu summast 60% on kohatasu ja 40% õppevahendite osaliseks kulude katteks.

https://www.riigiteataja.ee/akt/407122022006

2024. aastal tõuseb miinimumpalk 820 euroni, seega tõuseb ka lasteaia osalustasu.

TOITLUSTAMISEST: 

Alates 1. septembrist 2023.a. pakub Valga põhikooli õpilastele ja linnalasteaedadele toitlustust Valga valla majanduskeskus. Kontakt: cristo.kahro@valga.ee

Toidupäeva maksumus on 5.35 eurot, millest lapsevanema osalus alates 1. märtsist 2023.a. on 2.75 eurot päeva kohta (hommik 0.00, lõuna 2.75, oode 0.00).

Tasumine toimub arve alusel panka hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks