Lasteaiamaks

 

Lapse puudumiste ning toidukordade märkimine toimub keskkonnas Arno:

https://piksel.ee/arno/valga/

 

NB! Lapsevanem märgib lapse toidukordadest puudumise eelneva päeva kella 11.00ks

 

Alates 1. septembrist 2021 toitlustab Valga linna lasteaedade lapsi GURMANN OÜ.

Toitlustaja kontakt +372 53063430.

 

TASUD:

17 eurot kuus (11 eurot kohatasu ja 6 eurot õppevahendite osaliseks kulude katteks)

Tasumine toimub arve alusel panka hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks

 

TOITLUSTAMISEST: 

Alates 1. septembrist 2021 pakutava hommikusöögi maksumus kaetakse valla eelarvest.

Seega on alates 1. septembrist 2021 toidupäeva maksumus lapsevanemale järgmine:

 

hommikusöök: 0.00 eurot 

lõuna:             1.13 eurot 

oode:              0.45 eurot

Kokku:           1.58 eurot