Lasteaiamaks

 

Lapse puudumiste ning toidukordade märkimine toimub keskkonnas Arno:

https://piksel.ee/arno/valga/

 

NB! Lapsevanem märgib lapse toidukordadest puudumise eelneva päeva kella 11.00ks

 

TASUD:

Väljavõte Valga Vallavolikogu 23.11.2022 määrusest nr 29 „Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“:

§ 2 Osalustasu suurus Valga valla lasteaedades (1) Osalustasu ühe lapse kohta Valga valla lasteaedades on 3% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus. (2) Osalustasu summast 60% on kohatasu ja 40% õppevahendite osaliseks kulude katteks.

 

TOITLUSTAMISEST: 

Alates sügisest 2022.a. toitlustab Valga linna lasteaedade lapsi P.Dussmann Eesti OÜ (hommiku- ja lõunasöök) ning SIA "PEDELĪTE" (oode).

Toidupäeva maksumus on 5.35 eurot, millest lapsevanema osalus alates 1. veebruarist 2023.a. on 2.75 eurot päeva kohta.

Tasumine toimub arve alusel panka hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks