Lapsevanemale

2018/ 2019 õppeaastal on meie lasteaias:

* 2 SÕIMERÜHMA

* 2 LIITRÜHMA

* 4 AIARÜHMA

* SOBITUSRÜHM 

 

 

 

Haldusjärelvalvet Valga Lasteaed Buratino üle teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond: 

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve