Uudised

Info suvise valvelasteaia ja töökorralduse kohta
 

Juulis on Valga Lasteaed Buratino kollektiivpuhkuse tõttu suletud.

Valvelasteaiaks on 01.07-31.07 Valga Lasteaed Kaseke.

Lapsevanemad, kes soovivad kasutada suvise lasteaiarühma kohta, esitavad Valga Lasteaed Kaseke direktorile hiljemalt 15. maiks vastavasisulise kirjaliku avalduse.

 

NB! Lapsevanemad, kes ei too kolmel järjestikusel suvekuul 01.06-31.08 last lasteaeda, on vabastatud suvekuudel nii koha- kui õppemaksust.

Soovi korral esitada sellekohane avaldus oma rühma hiljemalt 23. maiks.

 

Lugupidamisega

Lasteaia töötajad