Uudised

Info augustikuu rühmade kohta

Augustis on avatud 4 rühma:

Pöialpoisi rühm; asub oma rühmaruumides

Krõlli rühm, asub oma rühmaruumides

Pipi rühm, asub oma rühmaruumides

Lepatriinu rühm, seoses remondiga asub Aabitsa-Mõmmi rühmaruumides

 

Augustis lasteaias käivad lapsed on jagatud nende nelja rühma vahel. Iga rühma õpetajad on eelnevalt teatanud kus rühmas lapsed augustis käivad. Igas rühmas on olemas augustis käivate laste nimekirjad. Kui midagi jäi selgusetuks, siis saate valverühmadest laste nimekirjade kohta õige info.

 

Lugupidamisega

juhtkond 

 

Info juulikuu valvelasteaiast!

Juulis töötab meie lasteaias 5 valverühma: Pöial-Liisi, Karu-Pätu, Pipi, Sipsik ja Aabitsa-Mõmmi.

Valverühmade telefonide numbrid leiate lasteaia kodulehelt. Lasteaeda tulekust ja lasteaiast puudumisest teatage rühma telefoninumbrile.

Juhtkond töötab järgmise graafiku alusel:

01.07- 05.07 Merle Kaar, tel nr 53454971

08.07- 12.07 Tiiu Hain, tel nr 55590968

15.07- 19.07 Kati Tamm, tel nr 56950442

22.07- 26.07 Maike Allik, tel nr 5279688

29.07- 02.08 Leili Järve, tel nr 5235073

 

Lugupidamisega

lasteaia juhtkond

Aitäh Valgamaa tantsu- ja laulupeol esinejatele!

Aitäh Lepatriinu rühma meeskonnale, lastele ja lastevanematele Valgamaa tantsu- ja laulupeol lasteaed Buratino esindamise eest!

Tänu ja info- heategevuslik tulu!

10. mail toimunud koguperepeol laekus heategevuslikku tulu summas 568.97

Emadepäeva peo kulude katteks kasutati sellest summast 210.00 eurot (kostüümide laenutamine Paide Sookure lasteaiast, kostüümide laenutamisega seotud transport, osaline kostüümide juurde õmblemine Buratino lasteaiale).

Ülejäänud summa kasutamise otsustab lasteaia hoolekogu.

Suured tänud suurepärase koostöö eest, aitäh kõikidele toetajatele!