Uudised

Alates 1. septembrist on Valga valla lasteaedades tasuta hommikusöök

Alates 1. septembrist hakati valla lasteaedades jagama tasuta hommikusööki, seega väheneb lapsevanema jaoks lasteaia arve hommikusöögi maksumuse võrra, suurusjärgus 7-15 eurot.

Valla maapiirkonna lasteaedades (Õru, Tsirguliina, Hargla, Lüllemäe) maksab hommikusöök 32 senti ja Valga linnas on maksumus lasteaedade toitlustaja leidmiseks korraldatud hanke järel 90 senti. Maapiirkonna lasteaedades on madalam toidukorra maksumus, kuna lasteaedadele valmistab toitu koolisöökla, mille personali- ja majandamiskulud on koolide eelarves. 

"Lasteaedade hommikusöögi vallaeelarve kanda võtmise eesmärk on vähendada laste kasvatamisega seotud kulutusi ja kindlustada igale lapsele tervislik hommikusöök.", ütles asevallavanem Meeli Tuubel. "Siiski paneme lapsevanematele südamele, et lasteaiale tuleb tasuta hommikusöögi soovist teada anda, et oleks võimalik õige kogus toitu valmistada", rõhutas Tuubel.

Valga linna lasteaedade uus toitlustaja alates 01.09 Gurmann OÜ. Valga Vallavalitsus ja hallatavad lasteaiad tänavad senist pikaaegset toitlustajat Gulina OÜ-d maitsvate toitude valmistamise eest. Uue toitlustaja leidmise hange oli vaja korraldada seetõttu, et senine leping toitlustajaga lõppes 31.08.2021.

Tasuta hommikusöögi programmi jaoks on valla eelarves arvestatud 33 000 euroga. 

 

Info Pöial-Liisi, Pöialpoisi ja Krõlli rühma lapsevanematele!

Kuna Krõlli ja Aabitsa-Mõmmi rühmad avatakse oma laste koosseisuga alles 30.august, siis anname vajadusel võimaluse käia 23.08-27.08 Pöial-Liisi rühma valverühmas.

Info ei puuduta neid lapsi, kes käivad augusti algusest alates valverühmades.

Valverühma soovist palume teada anda tervishoiu-ja majandustöötajale hiljemalt 12. augustiks järgmisele meiliaadressile leili@buratino.edu.ee

 

Lugupidamisega

lasteaia töötajad

Teade rühmade avamise kohta augustis

Lisaks hetkel töötavatele rühmadele avame augustis rühmad alljärgnevalt:

 

23.08 avatakse Pöial-Liisi rühm (rühmas lisaks oma lastele nädal aega (23.08-27.08) mõned teiste rühmade lapsed)

23.08 avatakse Sipsiku rühm oma rühma koosseiga

27.08 avatakse Karu-Pätu rühm oma rühma koosseisuga

30.08 avatakse Sajajalgse rühm oma rühma koosseisuga

30.08 avatakse Aabitsa-Mõmmi rühm oma rühma koosseisuga

 

Lugupidamisega

lasteaia töötajad

Tunnustus

8. märtsil kuulutati välja meie lasteaia Aasta Töötaja. Kõikidel meie maja töötajatel oli võimalus esitada omapoolne kandidaat.

Tiitli pälvis 24 häälega Lepatriinu rühma õpetaja- abi Merle Vilt.

Palju õnne!