Uudised

Uuendatud info lapsevanematele seoses covid-19 viiruse levikuga

Lähtudes HTM-i uuendatud juhistest lasteaedadele ja -hoidudele 2021/2022. õppeaasta sügisel ja Valga Lasteaed Buratino Covid-19 tõkestamise plaanist ning lasteaia kriisimeeskonna koosoleku otsustest anname teada järgmist:

 

 • Muusikatunnid ja liikumistunnid toimuvad ägedal viirusperioodil erigraafiku alusel, mille edastavad muusika- ja liikumisõpetaja
 • Jõulupeod toimuvad lapsevanemateta lasteaia õuealal 17. detsembri hommikupoolikul. Pidu filmitakse. Täpsema info jõulupeo toimumise kohta edastame Teile lähiajal
 • Lasteaeda ei tohi tuua haigusnähtudega lapsi
 • Haigusnähtudega lapsevanemad majja ei sisene
 • Lapsevanematel on rangelt soovituslik kanda maske
 • Lapsevanemad annavad lapsed üle rühma riietusruumis ja järgivad 2 + 2 reeglit
 • Kolmandad isikud saavad lasteaeda siseneda ainult eelneval kokkuleppel juhtkonnaga. Kokkuleppel peavad nad enne majja sisenemist tõendama vaktsineeritust või Covid-19  läbipõdemist
 • Suulised arenguvestlused lapsevanematega toimuvad veebipõhiselt või võimaluse korral lükatakse edasi
 • Kodust kaasavõetavad mänguasjad peavad olema pestavad ja puhtad

Alates 1. septembrist on Valga valla lasteaedades tasuta hommikusöök

Alates 1. septembrist hakati valla lasteaedades jagama tasuta hommikusööki, seega väheneb lapsevanema jaoks lasteaia arve hommikusöögi maksumuse võrra, suurusjärgus 7-15 eurot.

Valla maapiirkonna lasteaedades (Õru, Tsirguliina, Hargla, Lüllemäe) maksab hommikusöök 32 senti ja Valga linnas on maksumus lasteaedade toitlustaja leidmiseks korraldatud hanke järel 90 senti. Maapiirkonna lasteaedades on madalam toidukorra maksumus, kuna lasteaedadele valmistab toitu koolisöökla, mille personali- ja majandamiskulud on koolide eelarves. 

"Lasteaedade hommikusöögi vallaeelarve kanda võtmise eesmärk on vähendada laste kasvatamisega seotud kulutusi ja kindlustada igale lapsele tervislik hommikusöök.", ütles asevallavanem Meeli Tuubel. "Siiski paneme lapsevanematele südamele, et lasteaiale tuleb tasuta hommikusöögi soovist teada anda, et oleks võimalik õige kogus toitu valmistada", rõhutas Tuubel.

Valga linna lasteaedade uus toitlustaja alates 01.09 Gurmann OÜ. Valga Vallavalitsus ja hallatavad lasteaiad tänavad senist pikaaegset toitlustajat Gulina OÜ-d maitsvate toitude valmistamise eest. Uue toitlustaja leidmise hange oli vaja korraldada seetõttu, et senine leping toitlustajaga lõppes 31.08.2021.

Tasuta hommikusöögi programmi jaoks on valla eelarves arvestatud 33 000 euroga. 

 

Emadepäeva tervitus 

Head emad ja vanaemad!

 

Alates 2001. aastast oleme Buratino lasteaias tähistanud emadepäeva ja isadepäeva traditsioonilise koguperepeoga. Sel kevadel jääb kahjuks seoses eriolukorraga emadepäeva pidu pidamata. Oleme selle üle kurvad, kuid õnneks oleme me jäädvustanud DVD-dele varasemaid pidusid ja teeme Teile ettepaneku neid emadepäeval meenutada :)

 

Soovime Teile armsad emad ja vanaemad ilusat ning päikesepaistelist emadepäeva!

Loodame peagi kõik jälle kohtuda!

 

Tervitades

Buratino lasteaia meeskond

Valla haridusjuhid kogunesid kriisinõupidamisele

Valga valla haridusjuhid kohtusid 12. märtsil kriisinõupidamisel, et arutada läbi ühised sammud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Täna vallas ühestki nakatunust teateid pole, kuid koolid soovivad võimalikuks haiguspuhanguks valmis olla.

Valga vallavalitsuse neljapäevasel istungil ja järgnenud haridusjuhtide nõupidamisel võeti vastu järgmised sammud nakkusohu ennetamiseks:

 • Vallavalitsus ja selle allasutused loobuvad 1. maini kõigist välislähetustest, samuti välisdelegatsioonide ja -külaliste vastuvõtmisest.
 • Maikuuni jäetakse ära valla korraldatavad kultuuri- ja spordiüritused ning sama palutakse kaaluda MTÜ-del ja erasektoril.
 • Haridusasutused lükkavad edasi planeeritud ekskursioonid, reisid ning kohtumised teiste koolidega ja lasteaedadega. Samuti spordivõistlused ja aineolümpiaadid.
 • Koolid on vajadusel valmis tööd ümber korraldama ning rakendama distantsõpet.
 • Nakkusohu ilmnemisel suletakse valla koolid, lasteaiad, huvikoolid, kultuurimajad, raamatukogud, noortekeskused ja teised asutused haiguse leviku piiramiseks.
 • Reise kavandavatele töötajatele ja peredele antakse soovitus jääda pärast reisi kaheks nädalaks koju.

Haridusjuhid jätkavad regulaarselt kohtumisi ja info vahetamist, kuni olukorra lahenemiseni. Täna kell 15 koguneb Valga valla kriisikomisjon, et arutada edasist tegutsemist laiemal tasandil.

Terviseameti soovitusel tuleb kõigil neil, kes saabuvad riskipiirkondadest, jääda kaheks nädalaks koju ning vältida liikumist rahvarohketes kohtades. Haigustunnuste ilmnemisel tuleb telefoni teel konsulteerida oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

Täpsemad juhised www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus