Uudised

OLULINE INFO! Toitlustamise korraldus linnalasteaedades alates 4. septembrist

Alates 1. septembrist pakub Valga põhikooli õpilastele ja linnalasteaedadele toitlustust Valga valla majanduskeskus. Õigete toidukoguste planeerimiseks peavad lapsevanemad alates 4. septembrist teavitama lapse lasteaiast puudumisest hiljemalt eelneva päeva hommikul kella üheksaks.

See tähendab, et Arnos läheb laste registreerimine lukku eelneva päeva hommikul kell 9 ning kui laps on ikkagi nimekirjas, kuid tegelikult järgmisel päeval lasteaeda ei tule, siis arvestatakse selle päeva pealt ikkagi toiduraha. Rühmaõpetajad ei saa samuti enam peale kella 9 muudatusi teha.

Juhime tähelepanu mõningatele olulistele aspektidele, mis hakkavad kehtima alates 4. septembrist:

1. Õigeaegne teavitamine: lapsevanemal tuleb teavitada lapse puudumisest hiljemalt eelmise päeva hommikul kell 9. Teavitada on võimalik helistades lasteaeda või registreerides puudumise Arno keskkonnas. Näide: Mari läheb perega teisipäeval vanaema juurde, sõitma tuleb hakata juba varakult, seega teisipäeval lapsed lasteaeda ei lähe. Selleks läheb Mari Arno keskkonda ja registreerib laste mitte tulemise esmaspäeval kell 8.30. Nii ei arvestata teisipäeval kahe lapse eest toiduraha ja toit ei lähe raisku.

2. Keskkonnasäästlikkus: eesmärk on vähendada toidu raiskamist ja seeläbi ka keskkonnamõju. See on oluline samm ühise keskkonnasäästliku eesmärgi saavutamisel. Taoline töökorraldus aitab majanduskeskusel planeerida õigesti toidukoguseid ning vältida liigset toidu valmistamist ja raiskamist.

3. Austus meeskonna aja vastu: meeskond panustab igapäevaselt, et tagada lastele tervislikud ja maitsvad toidud. Samuti austame meie meeskonna aega ning panust, et kõik lapsed saaksid kenasti kõhu täis.

Ootame teie aktiivset koostööd ja täname teid, et aitate kaasa meie ühisele eesmärgile tagada nii lastele kvaliteetne toit kui ka säästlik keskkonnakäitumine.

Kui teil on küsimusi või vajate lisainfot, palun võtke ühendust Valga majanduskeskuse juhataja Cristo Kahroga e-posti aadressil majanduskeskus@valga.ee.

Lahtiste uste päev uutele lastele

 

6. juunil kell 10.30-11.30 toimub lahtiste uste päev uutele lastele järgmistes rühmades: Pöial-Liisi, Pöialpoiss, Karu-Pätu, Sipsik, Lepatriinu, Malviina. Sel kellaajal on võimalik tutvuda oma lapse õpetajatega, õpetaja-abiga, muusika- ja liikumisõpetajaga ning lasteaia juhtkonnaga. Sel päeval ei ole oluline, millisest välisuksest Te sisenete: oleme majas Teie jaoks olemas ja juhatame õigesse rühma. Kohtumiseni!  

Lugupidamisega

lasteaia töötajad

Tänu!

Emadepäeva peo toetusena kogunes summa 413,08.
Aitäh toetajatele!

Suvise lasteaiarühma avamine

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõike 1 alusel, arvestades Hargla Kooli (reg-nr 14-1.1/1708), Lüllemäe Põhikooli (reg-nr 14-1.1/1712), Tsirguliina Kooli (reg-nr 14-1.2/1401), Valga Lasteaed Buratino (reg-nr 14-1.1/1938), Valga Lasteaed Kaseke (reg-nr 14-1.1/1399), Valga Lasteaed Walko (reg-nr 14-1.1/1408), Õru Lasteaed-Algkooli (reg-nr 14-1.1/1409) hoolekogude ettepanekutega, annab Valga Vallavalitsus korralduse (11.aprill 2023 nr 134):

1. Sulgeda töötajate kollektiivpuhkuste ajaks:

1.1. Hargla Kooli lasteaiarühm ajavahemikul 3. juuli 2023 kuni 30. juuli 2023;

1.2. Tsirguliina Kooli lasteaiarühmad ajavahemikul 3. juuli 2023 kuni 23. juuli 2023;

1.3. Valga Lasteaed Buratino ja Valga Lasteaed Kaseke lasteaiarühmad ajavahemikul 1. juuli 2023 kuni 31. juuli 2023;

1.4. Õru Lasteaed-Algkooli lasteaed ajavahemikul 26. juuni 2023 kuni 31. juuli 2023;

1.5. Lüllemäe Põhikooli Lüllemäe lasteaiarühmad ajavahemikul 1. juuli 2023 kuni 6. august 2023;

1.6. Lüllemäe Põhikooli Kaagjärve lasteaiarühm ajavahemikul 26. juuni 2023 kuni 6. august 2023.

2. Avada suvised lasteaiarühmad Valga valla lasteaialastele ajavahemikul 1. juuli 2023 kuni 31. juuli 2023 Valga Lasteaias Walko.

3. Lapsevanemad, kes soovivad kasutada suvise lasteaiarühma kohta, esitavad Valga Lasteaed Walko direktorile hiljemalt 15. maiks vastavasisulise kirjaliku avalduse.

Tähistame Eesti Vabariigi 105. aastapäeva

Valga Vallavalitsus tegi üleskutse kaunistada Eesti Vabariigi 105. aastapäeva auks pidulikumaks linnaruum.
Buratino lasteaia kõik rühmad võtsid üleskutsest osa ning o​lete oodatud kõik oma rühma töödest tehtud vagunit uudistama.

Loodame, et lasteaiast Toompeale kingitusi viiv rong rõõmustab linnarahvast ja loob sünnipäeva meeleolu.

Aitäh kõikidele rühmadele kaasalöömise eest ja suur tänu idee teostajatele!

Buratino lasteaia väikesed ja suured

Konkurss

Loe edasi

Tänu!

Loe edasi