Uudised

Teade lasteaedade toitlustamise kohta

Valga linna lasteaedades alustab 3. novembril uus toitlustaja

Alates homsest toitlustab Valga linna lasteaedasid OÜ Triinu Äri, kelle köögist tuleb toit lasteaedadesse järgnevatel päevadel. Vallale kuuluv ja lasteaed Walko ruumides asuv köök komplekteeritakse, misjärel jätkub toitlustamine sealt.

Toitlustusteenuse osutaja vahetub, kuna praegune toitlustaja Gurmann OÜ ütles vallavalitsusele pikaaegse hankelepingu erakorraliselt üles ning lõpetab töö 2. novembril. Valga Vallavalitsus pöördus kuue Valga linnas tegutseva toitlustusettevõtte poole palvega asuda linna lasteaedasid toitlustama kuni uue hankelepingu sõlmimiseni. Valga Vallavalitsus teeb üleminekuajal koostööd kogenud toitlustajatega, kes annavad endast parima, et tagada lasteaialastele nõuetekohane teenus.

Valga Vallavalitsus ja linna lasteaiad loodavad üleminekuajal mõistvale suhtumisele ning vabandavad võimalike ebamugavuste pärast.

 

Konkurss

Valga Lasteaed Buratino kuulutab välja konkursi eesti keele õpetaja ametikohale (eesti keelest erineva emakeelega ja kakskeelsetele lastele). Koormus 0,5 kohta.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata e-aadressil: buratino@buratino.edu.ee hiljemalt 19.09.2022.a.


Kontaktnumbrid: Merle Kaar 53454971 ja Maike Allik 52789688

Lasteaiaõpetaja konkurss

Valga Lasteaed Buratino kuulutab välja tähtajalise konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale (lapsehoolduspuhkuse asendamise ajaks, koormus 1,0 kohta).

Tööle asumise aeg on oktoober 2022.a.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata e-aadressil: buratino@buratino.edu.ee hiljemalt 09.09.2022.a.

Kontaktnumbrid: Merle Kaar 53454971 ja Maike Allik 5279688

Valga Lasteaed Buratino arengukava on suunatud avalikule väljapanekule

Valga Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Valga Lasteaed Buratino arengukava eelnõu aastateks 2022-2024. Eelnõu on avalikustatud Valga valla veebilehel www.valga.ee ja Valga Lasteaed Buratino veebilehel www.buratino.valga.ee tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks 7. juulist kuni 21. juulini 2022 (k.a).

Arengukava eelnõu sisu puudutavaid muudatusettepanekuid saab esitada elektroonselt e-posti teel valga@valga.ee või tuues paberkandjal Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8, Valga kuni 21. juulini 2022.

Muudatusettepanekute laekumise korral korraldab Valga Vallavalitsus avaliku arutelu. Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel.

Arengukava 2022-2024 eelnõuga saab tutvuda siin: VALGA_LASTEAED_BURATINO_ARENGUKAVA_2022-2024.pdf

 

Konkurss lasteaiaõpetaja ametikohtadele

Valga lasteaed Buratino kuulutab konkursi RÜHMAÕPETAJATE AMETIKOHTADELE 4,0 KOHTA

1.Uus avatav rühm 2,0 kohta. Kasuks tuleb keelekümblusrühmas töötamise kogemus

2.Sõimerühma õpetaja 1,0 kohta

3.Rühmaõpetaja 1,0 kohta lapsehoolduspuhkuse asendamise ajaks

Avaldus ja lühike enesetutvustus, CV ning ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 08.06.2022.a. aadressil Lai 6a, 68203 VALGA või buratino@buratino.edu.ee

Kontaktisik: Merle Kaar

Telefon: 53454971

 

Tänu!

Loe edasi