Päevakava

7.00 - 8.30

Laste vastuvõtt rühma
Laste vabategevused, mäng
Individuaalne töö lastega

8.30 - 9.00 Hommikusöök
9.00 - 12.00 Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused
Laste vabategevused, mäng
Õues viibimine
12.10- 13.00

Lõunasöök sõimerühmadel
Laste igapäevatoimingud (riietumine, pesemine jm)

12.30- 13.00

Lõunasöök aiarühmadel
Laste igapäevatoimingud (riietumine, pesemine jm)

13.00 - 15.00

Puhkeaeg

Päevakava kohaselt võimaldatakse ühe kuni kolme aasta vanusele lapsele päevane uneaeg. Vanematele lastele  tagatakse vähemalt üks tund puhkeaega valikuvõimalusega une ja muu vaikse tegevuse vahel

15.00 - 15.40 Laste igapäevatoimingud (riietumine, pesemine jm)
Laste vabategevused, mäng
15.40 - 16.00 Oode
16.00 - 18.30 Laste vabategevused, mäng
Individuaalne töö lastega
Võimalusel õues viibimine
Laste kojusaatmine