Dokumendid

Põhimäärus

Valga Lasteaed Buratino põhimäärus: 

Valga valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord