Dokumendid

Valga Lasteaed Buratino arengukava 2019-2021

Põhimäärus

Valga Vallavolikogu 17.08.18 määrusega nr 37 kehtestati Valga Lasteaed Buratino põhimäärus.

Määrus jõustub 1.09.2018 ja on leitav   https://www.riigiteataja.ee/akt/429082018036