Uudised

Tänu heategevusliku loosi toetajatele!

Aitäh loosikauba toojatele:

Sangaste Mõis OÜ

Ulukiköök OÜ

Horos OÜ

Coop

Päästeamet

Ettevõte MAN Truck & Bus

Allain Karuse

Ly Telling

Valga Lasteaed Buratino

Valga Vallavalitsus

SÄDELUS KÜÜNLAD

K-Rauta

Valga Nelipühi Kirik

Märtha OÜ

AZUSA pood

Kristiina Loos

Sirli Nurmsalu

Igor Amonenko

Esta järve

AITÄH KÕIKIDELE, KES LOOSIKARPI TOETUSE POETASID!