Uudised

Uuendatud info lapsevanematele seoses covid-19 viiruse levikuga

Lähtudes HTM-i uuendatud juhistest lasteaedadele ja -hoidudele 2021/2022. õppeaasta sügisel ja Valga Lasteaed Buratino Covid-19 tõkestamise plaanist ning lasteaia kriisimeeskonna koosoleku otsustest anname teada järgmist:

 

  • Muusikatunnid ja liikumistunnid toimuvad ägedal viirusperioodil erigraafiku alusel, mille edastavad muusika- ja liikumisõpetaja
  • Jõulupeod toimuvad lapsevanemateta lasteaia õuealal 17. detsembri hommikupoolikul. Pidu filmitakse. Täpsema info jõulupeo toimumise kohta edastame Teile lähiajal
  • Lasteaeda ei tohi tuua haigusnähtudega lapsi
  • Haigusnähtudega lapsevanemad majja ei sisene
  • Lapsevanematel on rangelt soovituslik kanda maske
  • Lapsevanemad annavad lapsed üle rühma riietusruumis ja järgivad 2 + 2 reeglit
  • Kolmandad isikud saavad lasteaeda siseneda ainult eelneval kokkuleppel juhtkonnaga. Kokkuleppel peavad nad enne majja sisenemist tõendama vaktsineeritust või Covid-19  läbipõdemist
  • Suulised arenguvestlused lapsevanematega toimuvad veebipõhiselt või võimaluse korral lükatakse edasi
  • Kodust kaasavõetavad mänguasjad peavad olema pestavad ja puhtad