Uudised

Info suvekuude osalisest maksuvabastusest

Lapsevanemal on õigus taotleda kirjaliku avalduse alusel ajutist osalustasu vabastust siis, kui laps ei käi kalendriaasta jooksul lasteaias vähemalt kolm  järjestikust suvekuud (laps ei käi lasteaias juunis, juulis ja augustis). Äraolekul säilib lapsele lasteaias koht.

Osalustasust vabastamiseks palume esitada lapsevanemal lasteaia direktorile kirjalik avaldus hiljemalt 15.05.2021.a. Alus: Valga Vallavolikogu määrus nr 96 „Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine":  https://www.riigiteataja.ee/akt/405052020013

 

Lugupidamisega lasteaia juhtkond