Uudised

Suunised seoses COVID- 19 levikuga

Lugupeetud lapsevanemad!

Lähtudes Valga Vallavalitsuse suunistest õppeasutustele ja Valga Lasteaed Buratino COVID-19 leviku tõkestamise plaanist (kinnitatud direktori kk nr 13/1-1) palume järgida alljärgnevaid juhiseid:

• Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. Kui laps on haige, siis on õpetajal õigus laps koju saata.
• Lasteaias toimub laste vastuvõtmine ja üleandmine pidades silmas järgmist:
-    Haigusnähtudega lapsevanem lasteaeda ei sisene
-    Maski kandmise osas palume järgida riiklike juhised, see puudutab esmajoones õppeasutustesse tulnud külalisi ja lapsevanemaid
-    Rühmade koridorides peame kinni 2+2 reeglist (üle kahe lapsevanema korraga laste riietusruumis ei viibi)
-    Teistesse rühmaruumidesse lapsevanemad viirusperioodil ei sisene

Täname mõistva suhtumise eest!

Lugupidamisega
lasteaia töötajad