Uudised

Teadmiseks 2021. a sügisel Valga Põhikooli 1. klassi astuvate laste vanematele

Teadmiseks 2021. a sügisel Valga Põhikooli 1. klassi astuvate laste vanematele

 

Alates 06.10.2020 saavad 2021. aastal 1. klassi minevate laste vanemad esitada kooli vastuvõtu avaldusi Valga vallavalitsuse veebilehel https://piksel.ee/arno/valga/. Avaldusse lisada kindlasti eelkooli soov. Eelkool alustab tööd 26.01.2021. a.

 

ARNO süsteem jaotab 2020. a detsembris lapsed klassidesse ja 2021. a septembris alustavad õpetajad tööd eelkooliks moodustatud klassidega. Vanematel, kellel puudub võimalus esitada avaldus ARNO keskkonnas, saab seda teha kooli sekretäri juures. Palume lapsed kooli registreerida 2020. aasta 15. novembriks.

 

Küsimuste korral helistada: haridusspetsialist Ivi Tigane, telefon 5071761