Uudised

TEADE: Valga valla lasteaiad avatakse 18. maist.

Valga Vallavalitsus annab teada, et alates 18. maist avavad uksed kõik
valla lasteaiad. Kuni selle ajani on linnas võimalik kasutada Walko
valvelasteaia rühma. Õrus, Tsirguliinas, Lüllemäel ja Harglas saab
kohta kasutada kokkuleppel direktoriga.

Lapse lasteaeda toomise soovist alates 18. maist tuleb sellest teada
anda oma lasteaiale neljapäevaks 14. maiks kell 12.00. Teatamine on
vajalik toidu tellimiseks ja rühmade töö korraldamiseks. Praegu
püsivalt Walko valverühmas käivad lapsed arvestatakse automaatselt
oma kodulasteaia nimekirja ja soovist täiendavalt teatada ei ole vaja.

Lasteaiad järgivad kõiki viiruse COVID-19 leviku tõkestamisega
seonduvaid Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ja vallavalitsuse juhiseid.
Vallavalitsus palub siiski kaaluda lasteaiakoha kasutamise vajadust,
sest viirus ei ole veel Eestis lõplikult taandunud. Hoides rühmades
laste arvu võimalikult madala, hoiame nii perede kui ka
lasteaiatöötajate tervist.

Täpsema info saamiseks palume ühendust võtta oma lasteaiaga.