Uudised

Valga valla koolieelsete lasteasutuste hooajaline tegutsemine 2020. aasta suvel

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõike 1, arvestades Hargla Kooli, Lüllemäe Põhikooli, Tsirguliina Lasteaia Õnnelind, Valga Lasteaia Buratino, Valga Lasteaia Kaseke, Valga Lasteaia Pääsuke, Valga Lasteaia Walko ja Õru Lasteaed-Algkooli hoolekogude ettepanekutega, annab Valga Vallavalitsus korralduse

1 . Sulgeda töötajate kollektiivpuhkuste ajaks Valga valla koolieelsed lasteasutused järgnevalt:

1.1. Hargla Kooli lasteaiarühm 29. juuni - 26. juuli;

1.2. Lüllemäe Põhikooli Kaagärve lasteaiarühm 6. juuli- 16. august ja Lüllemäe lasteaiarühmad 6. juuli - 2. august;

1.3. Tsirguliina Lasteaed Õnnelind 29. juuni - 19. juuli;

1.4. Valga Lasteaed Buratino, Valga Lasteaed Kaseke ja Valga Lasteaed Pääsuke 1 . - 31 . juuli;

1.5. Õru Lasteaed-Algkooli lasteaiarühm 25. juuni - 31. juuli.

2. Määrata ajavahemikul 1 . kuni 31 . juuli valvelasteaiaks Valga Lasteaed Walko.

3. Lapsevanemad, kes soovivad kasutada hooajalist lasteaiarühma kohta, esitavad Valga Lasteaed Walko direktorile hiljemalt 15. maiks vastavasisulise kirjaliku avalduse.