Üritused

Vanemate rühmade spordivõistluste päev


Kutsutakse vastukülaskäigule ja võistlema Walko lasteaia koolieelikud